Laboratory Inspection Products Manufacturers
ยินดีต้อนรับสู่วัสดุทางการแพทย์ของวินเซน
vincen med เป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการผลิตผลิตภัณฑ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ, รวมถึงน้ำยาตรวจวินิจฉัยในหลอดทดลองและวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้แล้วทิ้ง. เปิดโอกาสให้วินเซนได้ค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ.
products
lateral flow immunochromatographic assays Ag test rapid test antigen anterior nasal oral swab factory directsale
ชุดทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (25 ชุด/ชุดทดสอบ)
•อิมมูโนแอสเซย์ไหลด้านข้าง.•• การทดสอบการไหลด้านข้าง .• ความไว: 90.00% (180/200), 95% CI 73.47% ถึง 97.89% • ความจำเพาะ: 98.00% (98/100), 95% CI 92.96% ถึง 99.76%
Viral sampling transport tube
ชุด VTM ไวรัสที่ไม่ได้ใช้งาน
ท่อส่งไวรัสที่พึงประสงค์ที่มีไม้กวาดเป็นชุดลำเลียงไวรัสพร้อมสื่อสำหรับการขนส่งเป็นชุดตัวอย่างรวมทั้งสื่อสำหรับการขนส่งไวรัส, ซึ่งเหมาะสำหรับ รักษาเสถียรภาพของสิ่งส่งตรวจ, สำหรับการเก็บตัวอย่างทางคลินิกของเชื้อโควิด, การจัดเก็บและการขนส่ง, ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก's.• ชุดรวบรวมและขนส่งแบบครบวงจร• สารละลายถนอมตัวอย่างที่ไม่ใช้งาน, สำหรับการทดสอบการขยายกรดนิวคลีอิก.
Anterior Nasal Swab Antigen Swab
ไม้กวาดแอนติเจนจมูกหน้า
การทดสอบการเช็ดตัวเองที่แนะนำเป็นการทดสอบการใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดจมูกแบบฝูงสั้น,หรือที่เรียกว่าผ้าเช็ดทำความสะอาดโพรงจมูกแบบไนลอนกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบโควิดและแอนติเจนของไวรัส.• ประสิทธิภาพการเก็บตัวอย่างสูงเนื่องจากเทคโนโลยีการปลูกถ่ายเสาเข็มไนลอนแบบสเปรย์ที่เป็นเอกลักษณ์.• abs swabstick ที่มีจุดแตกหักต่างกัน, ใช้งานง่ายและไม่รบกวนการทดสอบ PCR.
Uncut Sheet; lateral flow cassette uncut strip
แผ่นเจียระไนทดสอบการไหลด้านข้าง | การทดสอบการไหลด้านข้างของ COVID-19 Antigen Test Uncut Sheet | ชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว Colloidal Gold Uncut Strip
ชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติเจน COVID-19 Uncut Sheet แผ่นทดสอบแอนติเจนเป็นแผ่นทดสอบการไหลด้านข้าง, Colloidal Gold Uncut Strip เป็นสูตรสำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพของ SARS-COV-2 แอนติเจน (โปรตีน N) จากตัวอย่างทางเดินหายใจส่วนบน WHO แนะนำให้ใช้ชุดทดสอบวินิจฉัยแอนติเจนอย่างรวดเร็วแทนการทดสอบ RT-PCR
Viral sampling transport tube
ชุด VTM ไวรัสที่ไม่ได้ใช้งาน
ท่อส่งไวรัสที่พึงประสงค์ที่มีไม้กวาดเป็นชุดลำเลียงไวรัสพร้อมสื่อสำหรับการขนส่งเป็นชุดตัวอย่างรวมทั้งสื่อสำหรับการขนส่งไวรัส, ซึ่งเหมาะสำหรับ รักษาเสถียรภาพของสิ่งส่งตรวจ, สำหรับการเก็บตัวอย่างทางคลินิกของเชื้อโควิด, การจัดเก็บและการขนส่ง, ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก's.• ชุดรวบรวมและขนส่งแบบครบวงจร• สารละลายถนอมตัวอย่างที่ไม่ใช้งาน, สำหรับการทดสอบการขยายกรดนิวคลีอิก.
Viral transport medium with swab
ชุดเพาะเชื้อ VTM ไวรัส
ชุดส่งไวรัสที่ต้องการพร้อมสื่อขนส่ง รวมทั้งไม้กวาดสำหรับเคลื่อนย้ายไวรัสสากลและสื่อนำส่งไวรัสที่ไม่ใช้งาน , ซึ่งเหมาะสำหรับ รักษาเสถียรภาพของสิ่งส่งตรวจ, สำหรับการเก็บตัวอย่างทางคลินิกของเชื้อโควิด, การจัดเก็บและการขนส่ง, ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก's. · ชุดเก็บตัวอย่างและขนส่งแบบครบวงจร · สารละลายเก็บตัวอย่างที่เพาะเลี้ยง, สำหรับการตรวจจับกรดนิวคลีอิกหรือการเพาะเลี้ยงแบบแยกเดี่ยว.
Inactived Viral sampling transport tube
หลอดขนส่งไวรัสแบบใช้แล้วทิ้งพร้อมไม้กวาด
มณฑลอานฮุย wensheng Medicals เป็นหลอดส่งไวรัสแบบใช้แล้วทิ้งแบบมืออาชีพพร้อมผู้ผลิตไม้กวาดให้ชุดสุ่มตัวอย่าง VTM และ UTM โพรงจมูกและหลอดอาหาร (หลอดขนส่งไวรัสที่ใช้แล้วทิ้ง、 สื่อการขนส่งไวรัส、 ไม้กวาดเก็บตัวอย่างไวรัส、 หลอดขนส่งไวรัส、 หลอดสุ่มตัวอย่าง vtm、 หลอดขนส่งไวรัสด้วยไม้กวาด、 ไวรัส หลอดขนส่งพร้อมไม้กวาด) สำหรับการทดสอบการสุ่มตัวอย่าง PCR ของ covid . ไม้กวาดที่ต้องการสำหรับตัวอย่างไวรัสทั้งทางจมูกและลำคอ การรวบรวมและการขนส่ง ชุดส่งไวรัสพร้อมสื่อขนส่ง, ซึ่งเหมาะสำหรับ รักษาเสถียรภาพของสิ่งส่งตรวจ, สำหรับการเก็บตัวอย่างทางคลินิกของเชื้อโควิด, การจัดเก็บและการขนส่ง, ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก's.• ชุดรวบรวมและขนส่งแบบครบวงจร• สารละลายถนอมตัวอย่างที่ไม่ใช้งาน, สำหรับการทดสอบการขยายกรดนิวคลีอิก.
Viral sample transport tube with swab
vtm kit ตัวกลางในการขนส่งไวรัส
ชุดเครื่องมือขนส่งไวรัสที่ต้องการพร้อมสื่อขนส่งไวรัสและท่อรวบรวม vtm (การขนส่งไวรัส vtm,ชุด VTM ที่ไม่ใช้งาน), ซึ่งเหมาะสำหรับ รักษาเสถียรภาพของสิ่งส่งตรวจ, สำหรับการเก็บตัวอย่างทางคลินิกของเชื้อโควิด, การจัดเก็บและการขนส่ง, ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก's.• ชุดรวบรวมและขนส่งแบบครบวงจร• สารละลายถนอมตัวอย่างที่ไม่ใช้งาน, สำหรับการทดสอบการขยายกรดนิวคลีอิก.
Viral Transport tube with swab
ท่อส่งตัวอย่างสากล
ชุดส่งไวรัสที่ต้องการใช้เป็นสื่อกลางในการขนส่งไวรัส, ซึ่งเหมาะสำหรับ รักษาเสถียรภาพของสิ่งส่งตรวจ, สำหรับการเก็บตัวอย่างทางคลินิกของเชื้อโควิด, การจัดเก็บและการขนส่ง, ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก's. · ชุดเก็บตัวอย่างและขนส่งแบบครบวงจร · สารละลายเก็บตัวอย่างที่เพาะเลี้ยง, สำหรับการตรวจจับกรดนิวคลีอิกหรือการเพาะเลี้ยงแบบแยกเดี่ยว.
 Viral Medium Transport kit
ชุดเพาะเลี้ยงไวรัสตัวกลาง
ชุดส่งไวรัสที่ต้องการพร้อมสื่อขนส่ง, ซึ่งใช้สำหรับ รักษาเสถียรภาพของตัวอย่าง,เช่นสื่อการขนส่งสากลของเรา,หลอดสุ่มตัวอย่าง vtm,ท่อขนส่ง vtm,ชุด VTM ที่ไม่ทำงาน,สื่อการขนส่งไวรัส,หลอดรวบรวม vtm,สื่อวัฒนธรรมการขนส่ง,สื่อการขนส่งสากล,สื่อการขนส่ง vtm,สื่อการขนส่งไวรัส,สากล สื่อการขนส่ง, ท่อสุ่มตัวอย่าง vtm สำหรับการเก็บตัวอย่างทางคลินิกของ covid-19, การจัดเก็บและการขนส่ง, ตามคำแนะนำของ WHO's. · ชุดเก็บตัวอย่างและขนส่งแบบครบวงจร · สารละลายเก็บรักษาตัวอย่างที่เพาะเลี้ยง, สำหรับการตรวจจับกรดนิวคลีอิกหรือการเพาะเลี้ยงแบบแยกเดี่ยว.
Gynecological cervical brush, Cervical Cytobrush, Cervix brush, Gynecological Cervical Sampler, Gynecological Sampler, Cervical Smear Brush, Cervical Cytology Brush
ซัพพลายเออร์ทางการแพทย์ แปรงตรวจเต้านมทางนรีเวช สำหรับผู้หญิง พร้อมใบรับรอง CE-ISO
ส่วนใหญ่ใช้ แปรงปากมดลูกทางนรีเวช สำหรับผู้หญิงที่ใช้ทางคลินิกของการสุ่มตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกเช่นการตรวจ HPV คลินิกนรีเวชการทดสอบ HPV มะเร็งปากมดลูกและการตรวจกามโรค
 Gynecological cervical brush, Cervical Cytobrush, Cervix brush, Gynecological Cervical Sampler, Gynecological Sampler, Cervical Smear Brush, Cervical Cytology Brush
CE Cervical Cytobrush แปรงเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง แปรงเก็บตัวอย่างปากมดลูกทางนรีเวชทางการแพทย์ Cytobrush
ส่วนใหญ่ใช้ แปรงปากมดลูกทางนรีเวช สำหรับผู้หญิงที่ใช้ทางคลินิกของการสุ่มตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกเช่นการตรวจ HPV คลินิกนรีเวชการทดสอบ HPV มะเร็งปากมดลูกและการตรวจกามโรค
Gynecological Examination brush, Gynecological Clinic brush, Gynecological Cervical Sampler, Gynecological Sampler, Cervical Smear Brush, Cervical Cytology Brush
เครื่องเก็บตัวอย่างปากมดลูกทางนรีเวช Flocked head PP Rod female swab สำหรับการทดสอบ HPV
เครื่องเก็บตัวอย่างปากมดลูกทางนรีเวชส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกของผู้หญิงในทางคลินิก เช่น การตรวจ HPV คลินิกทางนรีเวช การทดสอบ HPV มะเร็งปากมดลูก และการตรวจกามโรค
Gynecological Examination brush, Gynecological Clinic brush, Gynecological Cervical Sampler, Gynecological Sampler, Cervical Smear Brush, Cervical Cytology Brush
หัวแปรงปากมดลูกแบบใช้แล้วทิ้งทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง PP Rod female swab สำหรับการทดสอบ HPV
เครื่องเก็บตัวอย่างปากมดลูกทางนรีเวชส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกของผู้หญิงในทางคลินิก เช่น การตรวจ HPV คลินิกทางนรีเวช การทดสอบ HPV มะเร็งปากมดลูก และการตรวจกามโรค
Cervical Cancer Swab, Cervical Swab Test, Cervical Swab Culture, Cervical Smear Swab
ผู้หญิง HPV HIP การทดสอบฟองน้ำ swab noninvasive เจ็บปวดตัวอย่างคอลเลกชันโรงพยาบาลช่องคลอด sterile ปากมดลูก swab ไนลอน flocked ราคาโรงงาน
การตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจ HPV การตรวจทางนรีเวช การตรวจ HPV HIP การตรวจมะเร็งปากมดลูก และกามโรค
Gynecological Examination brush, Gynecological Clinic brush, Gynecological Cervical Sampler, Gynecological Sampler, Cervical Smear Brush, Cervical Cytology Brush
เครื่องเก็บตัวอย่างปากมดลูกทางนรีเวช Flocked head PP Rod female swab สำหรับการทดสอบ HPV TCT
เครื่องเก็บตัวอย่างปากมดลูกทางนรีเวชส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกของผู้หญิงในทางคลินิก เช่น การตรวจ HPV คลินิกทางนรีเวช การทดสอบ HPV TCT มะเร็งปากมดลูก และการตรวจกามโรค
Male Urethral Dilator, Urethral Swab Test, Male Urethral Swab Test, Urethral Swab Test Male, Urethral Swab Male, Std Swab Test Male,
ไม้กวาดเก็บตัวอย่างเซลล์ทางคลินิกชาย ไม้กวาดเก็บตัวอย่างท่อปัสสาวะ ไนลอน Flocked Swab
Urethral Swab Male ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่างเซลล์ทางคลินิกชาย สำหรับการทดสอบดีเอ็นเอ จมูก ปาก หู ท่อปัสสาวะ ฯลฯ
Nylon Nasopharyngeal Swab Nasal swab
ผ้าเช็ดจมูกช่องจมูก
ไม้กวาดจมูกปลอดเชื้อที่นิยมใช้เป็น flocked swab สำหรับ pcr nose swab covid สุ่มตัวอย่าง. • ผ้าเช็ดทำความสะอาดโพรงจมูกแบบไนลอน , รับรองh ประสิทธิภาพการเก็บตัวอย่างสูง, เนื่องจากเทคโนโลยีการปลูกถ่ายเสาเข็มไนลอนแบบสเปรย์ที่เป็นเอกลักษณ์. • ร aylon ฝูง s wab และAB ไม้พันสำลี มีจุดแตกหักต่างกัน, ใช้งานง่ายและไม่รบกวนการทดสอบ PCR.
self test rapid test antigen kit
ชุดทดสอบแอนติเจนด้วยตนเอง (1 ชุดทดสอบ/ชุด)
•การทดสอบการไหลด้านข้าง.• ความไว: 90.00% (180/200), 95% CI 73.47% ถึง 97.89%• ความจำเพาะ: 98.00% (98/100), 95% CI 92.96% ถึง 99.76%
lateral flow immunochromatographic assays Ag test rapid test antigen anterior nasal oral swab factory directsale
ชุดทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (25 ชุด/ชุดทดสอบ)
•อิมมูโนแอสเซย์ไหลด้านข้าง.•• การทดสอบการไหลด้านข้าง .• ความไว: 90.00% (180/200), 95% CI 73.47% ถึง 97.89% • ความจำเพาะ: 98.00% (98/100), 95% CI 92.96% ถึง 99.76%
PP Centrifuge Tube
หลอดหมุนเหวี่ยง 50 มล.
หลอดหมุนเหวี่ยง 50ml ฝาเกลียวกันรั่ว ปลอดสารก่อมะเร็ง dnase/rnase free
K3 Edta Tube, Edta Tube, Edta Tube Color, Edta Test Tube, Blood Tube Edta
หลอดเก็บเลือด EDTA VACUTAINER EDTA tube PET Edta Blood Tube Blood Tube Edta
ใช้ในโลหิตวิทยาทางคลินิกเช่นเดียวกับเครื่องมือทดสอบเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ ใช้ EDTA K2/ EDTA K3 เป็นสารกันเลือดแข็ง ในขณะเดียวกันก็ให้การปกป้องเซลล์เม็ดเลือดอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกป้องเกล็ดเลือด เพื่อให้สามารถหยุดการรวมตัวของเกล็ดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้รูปแบบและปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดไม่ได้รับอิทธิพลเป็นเวลานาน หลอด EDTA สามารถใช้ในเครื่องวิเคราะห์การสุ่มตัวอย่างโดยตรงโดยไม่ต้องเปิดออกจริงๆ
PP Blood Collection Tubes
หลอดเก็บเลือด
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด ระบบการเก็บเลือด: แบบฟอร์มใบสมัครโลหิตวิทยาและซีรัมวิทยา, ถึงพิษวิทยา, ธนาคารเลือดและขั้นตอนทางเคมีบางอย่าง
Centrifuge Tube 15 ml
หลอดหมุนเหวี่ยง 15 มล
เหมาะสำหรับการปั่นแยกเซลล์และความต้องการในการเก็บรักษา, สำหรับการใช้งานทางคลินิกและการวิจัยโดยเฉพาะ, รวมถึงการแยกดีเอ็นเอ, การทำให้บริสุทธิ์และการตกตะกอนของกรดนิวคลีอิก, การจัดเก็บตัวอย่าง (อุณหภูมิแวดล้อมถึง -80 องศาเซลเซียส), การปั่นเหวี่ยงของ ตกตะกอน, อาหารเลี้ยงเชื้อ, บัฟเฟอร์และแอนติบอดี.
Biohazard Bag
ถุงชีวภาพ
ถุงบรรจุสารชีวภัณฑ์สีแบบถอดได้
Uncut Sheet; lateral flow cassette uncut strip
แผ่นเจียระไนทดสอบการไหลด้านข้าง | การทดสอบการไหลด้านข้างของ COVID-19 Antigen Test Uncut Sheet | ชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว Colloidal Gold Uncut Strip
ชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติเจน COVID-19 Uncut Sheet แผ่นทดสอบแอนติเจนเป็นแผ่นทดสอบการไหลด้านข้าง, Colloidal Gold Uncut Strip เป็นสูตรสำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพของ SARS-COV-2 แอนติเจน (โปรตีน N) จากตัวอย่างทางเดินหายใจส่วนบน WHO แนะนำให้ใช้ชุดทดสอบวินิจฉัยแอนติเจนอย่างรวดเร็วแทนการทดสอบ RT-PCR
Anhui Wensheng Medical Materials Co., Ltd
— เกี่ยวกับ วินเซน เมด — วินเซน เมด ตั้งอยู่ในสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี boyan, เขตไฮเทค, เหอเฟย์, จังหวัดอานฮุย, จีน. เป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์. ขอบเขตธุรกิจหลักคือการผลิตและการดำเนินงานของ น้ำยาตรวจวินิจฉัยในหลอดทดลองและวัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการที่ใช้แล้วทิ้ง , รวมทั้ง ชุดตรวจหาแอนติเจน, flocking nasopharyngeal swabs, Virus sampling tubes , เป็นต้น. บริษัทได้ผ่านการ iso13485 ใบรับรองระบบคุณภาพเครื่องมือแพทย์, เรามีมากกว่า 100,000 ระดับ การประชุมเชิงปฏิบัติการการทำให้บริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน, อุปกรณ์การผลิตที่สมบูรณ์และกลุ่มการจัดการคุณภาพสูง, บุคลากรด้านเทคนิคและการผลิต. เพื่อรองรับความต้องการการทดสอบในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด, vincen จะยังคงแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและการผลิตในขณะที่ขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง, เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่โลก's — ภาพรวมบริษัท — ฐานอุตสาหกรรม พื้นที่การผลิต คลังสินค้า ส่งสินค้า
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติ
ข้อดีของบริษัท
  • มืออาชีพ
มืออาชีพ
    เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและมีเสถียรภาพ, เราใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO13485, และได้รับการรับรอง CE, ผลิตภัณฑ์ของเราจำหน่ายให้กับกว่า 25 ประเทศทั่วโลก.
  • กำลังการผลิต
กำลังการผลิต
    สำหรับตอนนี้, ฐานการผลิตของเรามี 5,000 ตารางเมตร 100,000 เวิร์กช็อปการทำให้บริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐานและคลังสินค้า, อุปกรณ์การผลิตที่สมบูรณ์และกลุ่มการผลิตคุณภาพสูง, ด้านเทคนิคและการจัดการ บุคลากร.
  • โรงงานขายตรง
โรงงานขายตรง
    vincen เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกวัสดุทางการแพทย์ชั้นนำ , ซึ่งมีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการส่งออกและการนำเข้าในท้องถิ่น. เรามีความสามารถในการผลิตที่แข็งแกร่งและมีมูลค่าสูงด้วยผลิตภัณฑ์ราคาที่แข่งขันได้.
ข่าวล่าสุด
มาตรฐานการทดสอบสำหรับไม้กวาดไนลอนแบบฝูง
มาตรฐานการทดสอบสำหรับไม้กวาดไนลอนแบบฝูง
Flocked Nylon Swabมักใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ จำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการทดสอบสำหรับไม้กวาดไนลอนแบบฝูง โดยทั่วไปแล้ว มาตรฐานการทดสอบสำหรับไม้กวาดไนลอนแบบฝูงควรรวมถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้: คุณภาพของลักษณะภายนอก:ไม้กวาดควรไม่มีเส้นใยหลุดร่อน วัตถุแปลกปลอม และสิ่งปนเปื้อน ข้อกำหนดด้านขนาด:ขนาดของไม้กวาดควรเป็นไปตามข้อกำหนด โดยทั่วไปคือ 9 ซม. หรือ 15 ซม. โดยมีจุดพัก 3 ซม. หรือ 5 ซม. ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำ:ไม้กวาดไนลอนแบบฝูงควรมีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำที่ดี ซึ่งเอื้อต่อการดูดซึมตัวอย่างอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์:ควรทำการทดสอบความแข็งแรงของเปลือกคอมโพสิตที่ร้อนและการรั่วไหลบนถุงพลาสติกกระดาษของไม้กวาดเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของไม้กวาดที่บรรจุแยกกัน ข้างต้นเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการทดสอบโรงงานของไม้กวาดไนลอนแบบฝูง เพื่อให้มั่นใจว่าไม้กวาดไนลอนแบบฝูงเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ
- Jan. 20. 2023
ChatGPT ตอบคำถามสำคัญ 10 ข้อเกี่ยวกับไนลอนฝูงไม้กวาด
ChatGPT ตอบคำถามสำคัญ 10 ข้อเกี่ยวกับไนลอนฝูงไม้กวาด
1. ไม้กวาดไนลอนฝูง คืออะไร ? ChatGPT: Nylon Flocked Swab เป็นไม้กวาดทางการแพทย์ประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสำหรับการทดสอบ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในด้านอณูชีววิทยา ไวรัสวิทยา และแบคทีเรียวิทยา 2. อะไรทำให้ Flocked Swab แตกต่างจาก Cotton Swab แบบดั้งเดิม? ChatGPT: Nylon Flocked Swab มีพื้นผิวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยไนลอนสั้นและหนาแน่น ซึ่งสามารถเก็บและกักเก็บตัวอย่างจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับ Cotton Swab แบบดั้งเดิม 3. การใช้ไม้พันสำลีไนลอนมีประโยชน์อย่างไร? ChatGPT: Nylon Flocked Swab มีอัตราการเก็บตัวอย่างที่สูงขึ้น การเก็บรักษาตัวอย่างที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเมื่อเทียบกับสำลีแบบดั้งเดิม 4. Nylon Flocked Swab ใช้ในการเก็บและทดสอบตัวอย่างอย่างไร? ChatGPT: Nylon Flocked Swab ใช้ในการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย เช่น เสมหะจากจมูกหรือคอ แล้วส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบ 5. ตัวอย่างประเภทใดที่สามารถเก็บได้ด้วยไม้กวาดไนล่อน? ChatGPT: Nylon Flocked Swab สามารถใช้เก็บตัวอย่างทางชีวภาพได้หลากหลาย รวมถึง Nasopharyngeal, Oropharyngeal หรือ Vaginial Swab สำหรับการทดสอบ COVID-19 6. ข้อกำหนดในการจัดเก็บและขนส่งสำหรับไม้กวาดไนลอนฝูงเป็นอย่างไร? ChatGPT:ควรเก็บ Nylon Flocked Swab ไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและเย็น และนำส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดหลังจากเก็บตัวอย่างเพื่อรั
- Dec. 09. 2022
เหตุใดจึงต้องใช้ไม้กวาดไนลอนในการสุ่มตัวอย่างกรดนิวคลีอิก
เหตุใดจึงต้องใช้ไม้กวาดไนลอนในการสุ่มตัวอย่างกรดนิวคลีอิก
เมื่อเทียบกับไม้พันสำลีทั่วไปไม้พันสำลีไนลอนสามารถเก็บและปล่อยตัวอย่างเชื้อก่อโรคได้มากกว่า 1.ประสิทธิภาพการดูดซับตัวอย่างสูง:เมื่อเปรียบเทียบกับสำลีก้านธรรมดาไนลอนฝูงมีข้อดีของประสิทธิภาพ การดูดซับ ที่ดีกว่าและการเก็บสั้น ยากที่จะบีบน้ำออกหลังจากสำลีซับน้ำแล้ว หากใช้สำลีในการตรวจจับกรดนิวคลีอิก ไม่เพียงแต่อัตราการดูดซึมน้ำจะไม่เพียงพอเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยตัวอย่างเชื้อโรคหลังจากการเก็บตัวอย่าง ด้วย การเก็บตัวอย่างเชื้อโรคมักจะต้องเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น การใช้ไม้พันสำลีไนลอนจะต้องสุ่มตัวอย่างเป็นเวลา3~11 วินาที เท่านั้น ในขณะที่สำลีก้านใช้เวลา15~120 วินาทีซึ่งจะเพิ่มเวลาการตรวจจับของผู้คนอย่างมาก 2.ประสิทธิภาพการปลดปล่อยตัวอย่างสูง :นอกจากการดักจับและดูดซับที่ดีเมื่อเก็บตัวอย่างด้วยไนลอน Flocked Swab แล้ว ยังจำเป็นต้องปล่อยเชื้อโรคที่รวบรวมได้อย่างเต็มที่ในสารละลายถนอมอาหารหลังการสุ่มตัวอย่าง ไนลอนFlocked Swab ใช้เทคโนโลยี Flockingเมื่อเทียบกับ Cotton Swab โครงสร้างFlocking ของNylon Flocked Swab ช่วยให้ปล่อยตัวอย่าง เชื้อโรคได้เต็มที่
- Dec. 29. 2022
การเปรียบเทียบ Viral Transport Medium ที่ไม่ได้ใช้งานกับ Viral Transport Medium ที่เพาะเลี้ยง
การเปรียบเทียบ Viral Transport Medium ที่ไม่ได้ใช้งานกับ Viral Transport Medium ที่เพาะเลี้ยง
หลังจากเก็บตัวอย่างไวรัสแล้ว โดยปกติแล้วจะไม่สามารถตรวจพบตัวอย่างได้ทันเวลา จำเป็นต้องใช้  Viral Transport Mediumสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจจับที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องใช้ Viral Transport Medium ที่แตกต่างกัน และในเงื่อนไขการทดลองตรวจหาไวรัสที่แตกต่างกัน จะถูกแบ่งออก เข้าไปในตัวกลางขนส่งไวรัสที่ไม่ได้ใช้งานและตัวกลางขนส่งไวรัสที่เพาะเลี้ยง สื่อการขนส่งไวรัสที่ไม่ได้ใช้งาน Inactivated Viral Transport Mediumประกอบด้วย viral lysate ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยปกติจะใช้เกลือ guanidine หรือสารยับยั้งไวรัสที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ไวรัสหยุดทำงานอย่างรวดเร็วหลังจากการสุ่มตัวอย่างและปล่อยกรดนิวคลีอิกของไวรัสเพื่อให้ตรวจจับได้ง่าย ในขณะเดียวกัน Viral Transport Medium ที่ไม่ได้เปิดใช้งานสามารถปกป้องตัวเก็บรวบรวมได้ดี ซึ่งปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้รวบรวมและกระบวนการขนส่ง และป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อทุติยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการขนส่งไวรัสที่เพาะเลี้ยง Cultured Viral Transport Mediumไม่มี lysate แต่มีส่วนประกอบของสารละลายที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงเซลล์โฮสต์ของไวรัส ทำให้มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของไวรัสและช่วยเพิ่มเวลาการอยู่รอดและความเสถียรของการติดเชื้อของไวรัส ตัวอย่างที่จัดทำโดย Cultured Viral Transport Medi
- Oct. 20. 2020
การตรวจจับ Sars Cov-2 จะสร้างมาตรฐานตัวอย่างการเก็บตัวอย่างโดยใช้ Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ได้อย่างไร
การตรวจจับ Sars Cov-2 จะสร้างมาตรฐานตัวอย่างการเก็บตัวอย่างโดยใช้ Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ได้อย่างไร
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างไม้กวาดหลังโพรงจมูกไนลอนโฟ ลค แนะนำให้ผู้ป่วยถอดหน้ากากและนำสารคัดหลั่งที่หน้าโพรงจมูกออก เปิด แพ็คเกจNylon Flocked Nasopharyngeal Swab แนะนำให้ผู้ป่วยเอียงศีรษะไปด้านหลังเบาๆ เพื่อให้ Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ผ่านเข้าไปในโพรงจมูกได้ง่ายขึ้น ค่อยๆ สอด Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ในแนวตั้งเข้าไปในรูจมูกข้างหนึ่ง แล้วค่อยๆ ดัน Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ไปข้างหน้าตามเยื่อบุโพรงจมูกจนรู้สึกได้ถึงแรงต้าน หากดันยาก ให้ออกและปรับมุมก่อนดัน ปล่อยให้ Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ค้างอยู่สองสามวินาที (หรือหมุนเข้าที่หลาย ๆ ครั้ง) เพื่อดูดซับเสมหะจนหมด จากนั้นค่อย ๆ กลับ Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ขณะที่หมุนที่จับ ขอให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยอีกครั้ง ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าไม้กวาดโพรงหลังจมูกไนลอนโฟลคได้ตรวจผนังคอหอยด้านหลังจริงหรือไม่ ความลึกโดยประมาณ: ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ให้ประเมินระยะห่างระหว่างรูจมูกและส่วนหน้าสุดของใบหูเท่ากับความลึกของ Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ที่เข้าไปในโพรงจมูกเมื่อสัมผัสกับผนังคอหอยด้านหลัง ตามความลึกนี้ สามารถทิ้งร่องรอยไว้ในตำแหน่งที่สอดคล้องกันบนด้ามจับ Nylon Flocked Nasopharyngeal Swab ซึ่งสะดวกสำหรับการอ้างอิงระหว่างการดำเนินการ เมื่อรู้สึกถึงการต่อต้านล่วงหน้า: หากคุณรู้สึกมีแรงต้านเมื่อกด Nylon Flo
- Aug. 11. 2020
การเปรียบเทียบ 2 วิธีการตรวจหาเชื้อ sars covid 2
การเปรียบเทียบ 2 วิธีการตรวจหาเชื้อ sars covid 2
การทดสอบกรดนิวคลีอิก การตรวจหาแอนติเจน การตรวจหาตัวอย่าง Nasopharyngeal Nylon Flocked Swab oropharyngeal  nylon flocked swab , เสมหะ Nasopharyngeal Nylon Flocked Swab หรือ Front Nasal Nylon Flocked Swab เสมหะหรือปอด เป้าหมายการตรวจจับ ยีน: RdRp, Orflab และ E 、N 、S โปรตีนโครงสร้าง : S, N, M และ E ระยะเวลาของหน้าต่างการตรวจจับ ระยะเริ่มต้นของการติดเชื้อจนกระทั่งกำจัดไวรัสได้หลังจากฟื้นตัว ระยะเริ่มต้นของการติดเชื้อจนกระทั่งกำจัดไวรัสได้หลังจากฟื้นตัว เวลาตรวจจับ 2-4 ชม ภายใน 15 นาที ข้อกำหนดในการตรวจจับ อย่างน้อยห้องปฏิบัติการ BSL-2 ไม่มีข้อกำหนดพิเศษ ข้อดีข้อเสีย ข้อดี: ความไวสูง ความจำเพาะสูง ; ข้อเสีย: ใช้เวลานานและแรงงานมาก ข้อดี: ใช้งานง่าย เวลาทดสอบรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมไม่สูง ข้อเสีย: อาจตรวจไม่พบตัวอย่างที่มีระดับไวรัสต่ำ เป็นการดีที่สุดที่จะใช้วิธีการตรวจหากรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจสอบและยืนยันเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินที่ผิดพลาด
- Sep. 29. 2020
การเปรียบเทียบ Nasopharyngeal swab และ oropharyngeal swab
การเปรียบเทียบ Nasopharyngeal swab และ oropharyngeal swab
Nasopharyngeal swab  มีข้อดีบางประการที่เหนือกว่า Oropharyngeal swab: Nasopharyngeal swab สามารถอยู่ในคอหอยได้เป็นเวลานานเพื่อให้ได้ตัวอย่างมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมอัตราการเกิด positive ของ Nasopharyngeal swab จึงสูงกว่าจาก oropharyngeal swab ความเสี่ยงในการสัมผัสตัวอย่างจาก Nasopharyngeal swab นั้นต่ำกว่าจาก oropharyngeal swab เนื่องจากเราสามารถยืนอยู่ข้างหลังผู้ป่วยเมื่อสุ่มตัวอย่าง และต้องการให้ผู้ป่วยดึงหน้ากากลงเพื่อให้เห็นเฉพาะรูจมูกและปิดปาก และไม่มี จำเป็นต้องดูโดยตรงที่ช่องปากของผู้ป่วย และแทบจะไม่มีรีเฟล็กซ์คอหอยด้วย Nasopharyngeal swab ผู้ป่วยบางรายอาจมีรีเฟล็กซ์จามหลังจากการสุ่มตัวอย่าง และผู้ป่วยอาจถูกคลุมด้วยข้อศอกหรือกระดาษเช็ดมือ และเนื่องจากตัวอย่างไม่ได้อยู่ตรงหน้าผู้ป่วยโดยตรง ความเสี่ยงในการสัมผัสของ Nasopharyngeal swab ค่อนข้างต่ำกว่า ซึ่งช่วยลดความกดดันทางจิตใจของตัวอย่าง ข้อเสียของ Nasopharyngeal swab คือ ผู้ป่วยที่มี oral และ pharyngeal swab จะมีความกลัวทางจิตใจมากกว่า และกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ nasopharyngeal swab หรือ oropharyngeal swab ความลึกของการเก็บและระยะเวลาที่สัมผัสกับเยื่อเมือกเป็นประเด็นสำคัญ. หากไม่เก็บไม้กวาดหลังโพรงจมูกในระดับความลึกของโพรงหลังโพรงจมูก ผู้ป่วยจะมีปฏิกิริยาอาเจียนรุนแรงเม
- Jul. 11. 2020
เหตุใดจึงต้องใช้การสุ่มตัวอย่างการทดสอบแอนติเจนด้วยตนเองจากไม้กวาดจมูกส่วนหน้า
เหตุใดจึงต้องใช้การสุ่มตัวอย่างการทดสอบแอนติเจนด้วยตนเองจากไม้กวาดจมูกส่วนหน้า
คอหอย:อยู่ลึกเข้าไปในจมูกและปาก มันสามารถแบ่งออกเป็น: ช่องจมูก, คอหอย, และกล่องเสียง เมื่อทำกรดนิวคลีอิก พื้นที่ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือโพรงหลังจมูกและคอหอย เหตุผลก็คือเมื่อไวรัสเข้าสู่ทางเดินหายใจ ไวรัสจะยังคงอยู่ในตำแหน่งภายนอกน้อยมาก และส่วนใหญ่สะสมอยู่ที่โพรงหลังจมูกและคอหอยซึ่งอยู่ภายในทางเดินหายใจ เหตุใดจึงต้องใช้   การสุ่มตัวอย่างการทดสอบแอนติเจนด้วยตนเองจากไม้กวาดจมูกส่วนหน้า ไม้กวาดจมูกด้านหน้าใช้กันอย่างแพร่หลายในการทดสอบตัวเองของแอนติเจนเนื่องจากความยาวของไม้กวาดจมูกด้านหน้าเหมาะสำหรับการทดสอบตัวเอง นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีไวรัสไม่กี่ตัวในโพรงจมูก แต่ก็มีสารคัดหลั่งมากกว่า ในขณะที่การหายใจออกในช่องปากมีขนาดใหญ่ กลืนบ่อย ปล่อยไวรัสน้อย อาจมีผลตรวจ False Negative ปรากฏขึ้น ดังนั้น การตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองจึงนิยมใช้มากกว่าการเช็ดล้างจมูกส่วนหน้า ในกรณีผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบเรื้อรังหรือภูมิแพ้แนะนำให้สั่งน้ำมูกก่อนการสุ่มตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหน้า (Anterior Nasal Swab Sampling) แต่ห้ามล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเข้มข้นของไวรัสในโพรงจมูก ส่งผลต่อความไวของ การทดสอบ นอกจากนี้ แนะนำให้เก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab แทน anterior nas swabis หาก
- Dec. 26. 2021
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่มองไม่เห็นที่สำคัญ 5 ประการของ Viral Transport Medium
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่มองไม่เห็นที่สำคัญ 5 ประการของ Viral Transport Medium
คุณภาพของ Viral Transport Tube ไม่เพียงแต่เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่ "มองเห็นได้" เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่ "มองไม่เห็น" ด้วย: 1. ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ "มองเห็นได้": ตัวบ่ง ชี้คุณภาพที่สังเกตได้โดยตรง เช่น วัสดุ Viral Transport Tube ระดับกระบวนการ ประสิทธิภาพการซีล และความแม่นยำในการบรรจุ 2. ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ "มองไม่เห็น": รวมถึงผลการรักษาของกรดนิวคลีอิกของไวรัส ผลการรักษาของขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำ ตัวบ่งชี้ของจุลินทรีย์ ประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัส ฯลฯ ตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการพิจารณาการตรวจจับกรดนิวคลีอิกของไวรัส ผลการเก็บรักษากรดนิวคลีอิกของไวรัสของ Viral Transport Medium: หน้าที่หลักของ V iral Transport M edium คือการรักษาความสมบูรณ์ของกรดนิวคลีอิก RNA ของไวรัสและยับยั้งการแตกแยกของกรดนิวคลีอิก อุณหภูมิ สภาวะการขนส่ง และวันที่เก็บรักษา ล้วนมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของ RNA ยิ่งการป้องกัน RNA ดีเท่าไร การตรวจจับกรดนิวคลีอิกของไวรัสก็ยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น ประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัสของ Viral Transport Medium: Viral Transport Medium ที่ไม่ใช้งานสามารถปรับปรุงความปลอดภัยระหว่างการเก็บตัวอย่างและการขนส่ง ผลการเก็บรักษาขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำ: ของ Viral Transport Medium: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรวจพบตัวอย่างที่
- Sep. 29. 2022
เหตุใดจึงเลือกไนลอน Flocked Swab สำหรับเก็บตัวอย่างการตรวจหากรดนิวคลีอิกของไวรัส
เหตุใดจึงเลือกไนลอน Flocked Swab สำหรับเก็บตัวอย่างการตรวจหากรดนิวคลีอิกของไวรัส
เทคโนโลยีการปักชำของ ไม้กวาดไนลอนฝูง ไม้กวาดไนล่อน Flocked สุ่มตัวอย่างแบบใช้แล้วทิ้ง ทำโดยการฉีดพ่นขนไนลอนในแนวตั้งบนแท่ง ABS ที่เคลือบด้วยกาว Flocking โดยเทคโนโลยี Flocking สามารถปล่อยตัวอย่างที่เก็บได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วลงในสารละลายเก็บรักษาตัวอย่างสำหรับการตรวจหากรดนิวคลีอิกของไวรัส ข้อดีของไม้กวาดไนล่อน Flocked Swab การดูดซับสูง: ประสิทธิภาพ "การดูดซับ" ของไนลอน Flocked Swab สูงกว่า Swab อื่นๆ 20%~60% การเก็บอย่างรวดเร็ว: ไม้ พันสำลีไนลอน สามารถดูดซับและเก็บตัวอย่างได้ในเวลาเพียง 3 วินาทีถึง 11 วินาที; ในขณะที่เวลาสุ่มตัวอย่างสำลีนั้นนานถึง 15 วินาทีถึง 120 วินาที การปลดปล่อยสูง: การทดลองรวบรวมเชื้อโรคในประเทศพบว่าประสิทธิภาพการปลดปล่อยของไม้พันไนลอนที่จับเป็นฝูงไปยังเชื้อโรคหลังการเก็บเกือบจะใกล้เคียงกับของกลุ่มควบคุมเชิงบวกที่ไม่มีไม้กวาดที่ความเข้มข้นของการเจือจางต่างกัน ในขณะที่ประสิทธิภาพการปลดปล่อยเชื้อโรคจากสำลีก้อนหลังการเก็บเห็นได้ชัดเจนในด้านต่ำ และผลลัพธ์จะได้รับผลกระทบจากความเข้มข้นของการเจือจางมากกว่า
- Sep. 21. 2022

ฝากข้อความ

ฝากข้อความ
หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ,โปรดฝากข้อความไว้,เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด!

บ้าน

สินค้า

skype